Hoewel 3A Soulutions alleen voor bedrijven werkt, kunnen ook bestuursorganen behoefte hebben aan betere aansluiting bij bedrijven en burgers. Uiteindelijk hebben ook bedrijven en burgers baat bij betere wet-en regelgeving, minder nalevingskosten en administratieve lasten, adequate vergunningverlening (vooral bij verdeling van schaarse rechten) en proportionele handhaving. 

Opdrachten zijn mogelijk op interim basis of ad hoc.