Ik stop mijn ziel en zaligheid in het oplossen van problemen vanuit een fundamentele aanpak. Vandaar mijn slogan: in de ziel van het probleem, ligt de sleutel tot de oplossing. Daarom ook de "u" in Soulutions. 3A slaat op: Aniel Airport Advice. Mijn werk kenmerkt zich door met grote flexibiliteit te bewegen tussen strategisch, tactisch en operationeel, abstract en concreet, hoofdlijn en detail, denker en doener, conceptueel en pragmatisch én altijd: eye on the ball, om zaken voor elkaar te krijgen.