Met acht jaar ervaring als bedrijfsjurist voor Schiphol Group, krijg je bij een luchthaven met alle rechtsgebieden te maken, waaronder de rechtsgebieden waarover u op deze website kunt lezen. Zo heb ik succesvol onderhandelingen gevoerd met bedrijven, overheden (Rijk, provincies en gemeenten) en handhavende instanties, zoals rijksinspecties, Omgevingsdienst, het Openbaar Ministerie en waterschappen.

Met deze schat aan ervaring heb ik de stap gezet om mijn diensten breed voor het bedrijfsleven aan te bieden. In beginsel per zaak. Interim opdrachten als general counsel doe ik in voorkomende gevallen.