Ik heb gewerkt bij de Nationale ombudsman, de ministeries van BZK, VenW en VROM. Als senior wetgevingsjurist weet ik hoe wetten gemaakt worden, maar ook hoe ze gekraakt kunnen worden. Geen enkele wet is waterdicht. Indien de wet niet aansluit bij het bedrijfsleven en een alternatief nodig is, dan kan ik zelf een voorstel tot wijziging schrijven. In Brussel heb ik namens Nederland onderhandeld over Verordeningen en Richtlijnen, zodat het Europees recht voor mij geen geheimen kent.