Bedrijven komen bij het ondernemen andere bedrijven, overheden en consumenten tegen. De volgende rechtsgebieden zijn daarvoor in ieder geval van belang: contractenrecht (tussen bedrijven), bestuursrecht (overheid - bedrijf), handhavingsrecht (inspectie - bedrijf), privacyrecht (bedrijf - consument), strafrecht ( Openbaar Ministerie - bedrijf), mededingingsrecht (bedrijf - bedrijf, afscherming markt, prijsafspraken, misbruik machtspositie). Aanbestedingen zijn bij de overheid en semi-overheid verplicht, maar ook het bedrijfsleven werkt veel met tenders om de beste prijs en/of value uit de markt te halen.

Voor al deze rechtsgebieden kunt u bij 3A Soulutions terecht. Ook is het mogelijk een legal quick scan van uw bedrijf te maken of een uitgebreider legal assessment. Als hieruit blijkt dat de compliance niet in orde is, dan is ook een compliance management set up mogelijk.